Adalet Juridisch Adviesbureau Voor Turks Recht

 

 

 
 
 
RECHTSGEBIEDEN

 

Onze dienstverlening voor particulieren en bedrijven:

-         Onroerend goed, appartementsmede-eigendom  

-         Bouwrecht, aannemingsrecht -             

-         Hypotheken                

-         Huurrecht

-        Overeenkomstenrecht

-         Buitenlandse investering

-         Internationaal handelsrecht

-         Erfenis, successie en overdracht

-         Huwelijk, echtscheiding en alimentatie, ouderlijk gezag, voogdij en adoptie

-         Nationaliteitskwesties

-         Tenuitvoerlegging van strafvonnissen, strafrechtsvordering en verjaring

-         Erkenning en executoriale verklaring van Nederlandse rechterlijke uitspraken in Turkije

-         Rehabilitatie en verwijdering uit gerechtelijke registers

-         Het indienen van aanvragen voor Turkse instanties en rechtbanken

-         Koop, verkoop en (ver)huur van onroerend goed

-         Handelszaken

-         Octrooirecht en behandeling van gevallen  concurrentievervalsing

-         Joint Ventures

-         Goederenvervoer en reizigersvervoer (toelichten)

-         Cheques, promessen en schuldbrieven

 
                                         Welkom |         Tarieven |            Links |        Nieuws & Info. |     Onroerend goed   
Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkse,turkse advocaat,,Turkse advocaat,Turks advocaat,Turks Juridischbureau,Turks adviesbureau,Turks rechtsbureau, Turkse advocatenkantoor, Turkse
advocaaten,Turkse rechtssysteem, Turkse wet, ,echtscheiding in Turkije,erkening, erkening
procedure