Adalet Juridisch Adviesbureau Voor Turks Recht

 

 

 
 
 

ONROEREND GOED IN TURKİJE  

    
Het toerisme naar Turkije heeft  in de afgelopen jaren een stormachtige groei doorgemaakt. Natuurlijk heeft dit te maken met het prachtige klimaat en de mooie kuststreek, maar zeker ook met de lage prijzen. In Turkije kun je meer doen met je euro dan in Nederland.

Voor de diegene die het kopen van een tweede huis overwegen, [bouw]grond willen kopen of een bedrijf willen opstarten is Turkije zeker een land om eens goed te bekijken. Zeker nu de EU onderhandelt met Turkije over toetreding.

 Turkije is sterk gericht op Europa. De Turkse rechtstaat is, net als de onze, ingericht naar Frans voorbeeld. De overgang naar Turkije is veel minder groot dan u zou verwachten. Elk land heeft natuurlijk wel zijn eigen wetten en regels. Voor Turkije is dat niet anders. Als u verantwoord een tweede huis wilt kopen, [bouw]grond  , of een bedrijf wil opstarten  is het  van eminent belang dat u zich goed laat begeleiden. In de bouwsector en projectontwikkelaars bieden een scala van toeristische bouwprojecten aan .Helaas is het ook zo dat u te maken kunt krijgen met louche makelaars,onbetrouwbare advocaten of een bouwmeester die het allemaal niet zo nauw neemt met afspraken.

ADALET kan veel voor u betekenen door onze vakbekwaamheid en ruime ervaring op dit gebied in Turkije.

Wij bieden u desgewenst een compleet pakket bestaande uit:

1  Vooronderzoek

2  Aankoop procedure

3  Nazorg

4 Begeleiding van uw bouwplannen van a tot z.

Vooronderzoek onroerend goed
- wie is de  juridische eigenaar van het object?
- controle van de bouwvergunningen, het bestemmingsplan en bouwcontrole rapporten.
- mogelijke zakenrechtelijke belemmeringen zoals gevestigde hypotheek en pandrecht , erf en dienstbaarheidrecht.
- mogelijke persoonrechtelijke belemmeringen, zoals gerechtelijke

- beslagleggingen,geregistreerde huurrechten, etc.
- nagaan van openstaande schulden en belastingen van dit object.

- de juridische waarde van de[voorlopige] koopovereenkomst

Vooronderzoek [bouw]grond

- vaststelling van de grenzen

- bestemmingsplan en bouwdichtheids normen

- bouwbepalingen

- erfenisdienstbaarheden en agrarisch voorkeursrecht

De  aankoop procedure?

- allen benodigde wettelijke controles van het object

- hulp bij betalingscondities en geld transfer regelingen, openen van een bankrekening

- opstellen van een rechtsgeldig koopcontract in overeenstemming met de Turkse eigendomswet waarin de rechten van de koper bij aankoop van onroerend goed worden beschermd

- het opstellen van een officiŽle waarborgovereenkomst ter bescherming van beiden partijen

- starten en opvolgen van  officiŽle  aanvragen zoals kadastrale goedkeuringen en registraties verkrijgen van legale vergunningen en documenten,

- indienen en afhandelen aanvraag voor antecedenten en militair onderzoek

Nazorg onroerend goed

-  overdracht en registratie van het onroerend goed
-  aanmelding bij de gemeente voor stroom, water en telefoon
-  aanvraag verzorgen van een Turks belastingnummer
- regelen van de opstal- en inboedelverzekering

- regelen van een verplichte verzekering tegen aardbevingen[ieder jaar terugkerende verzekering.
- voorstel voor eventuele verhuur van het object

- regelen van een verblijfsvergunning

- regelen van een woon en/of werkvergunning

- en andere[onverwachte] nazorg

Bijkomende kosten van de aankoop van het onroerend goed kunnen zijn

- overdrachtsbelasting 3% van de overeengekomen prijs van het onroerend goed ,aan de belasting in Turkije te betalen

- advocaatkosten

- makelaarscourtage

- notariskosten

- administratie kosten

- vergoeding voor de vertaler

- Tapu[bewijs van eigendom]

- eventuele overschrijvingen van elektriciteit en water

- daarnaast heeft een u bewoningsvergunning nodig: een Iskan hiermee verklaart de
gemeente dat u in de woning mag wonen. U heeft de Iskan nodig
voor de aanvraag van water en elektriciteit.

-indien u een woning wilt kopen waarvoor nog geen Iskan is afgegeven, moet u er rekening
mee houden dat de kosten voor de aanvraag liggen tussen de Ä 350,- en Ä 450,-.

-onroerendezaakbelasting in procent per jaar over de aankoop waarde.

 

Aanvullende dienstverlening.

- begeleiding bij uw bouwplannen en uitvoering van a tot z

- advies voor bijvoorbeeld het juiste bouwmatriaal

- advies over het inhuren van bouvakkers enz.

Woonvergunning.

Wij kunnen u bijstaan met de aanvraag voor een woonvergunning[Iskan].

Die heeft u nodig voor het aanvragen van water ,stroom, en telefoon.

Bij het opleveren van de bouw dient de aannemer alle sociale lasten betaald te hebben.

Pas daarna kan een Iskan verkregen worden, of dit ook daadwerkelijk het geval is kunnen wij voor u controleren .

 

Werkvergunning

Een toeristen en/of verblijfsvergunning geven u niet het recht om in Turkije te werken,ook niet als u eigenbaas bent.

Hiervoor dient een aparte aanvraag ingediend te worden, hierbij kunnen we u prima van dienst zijn.

 

Wij hor

 
|                           Welkom |         Tarieven |            Links |        Nieuws & Info. |     Onroerend goed          |
© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved.